PRODUCTIVE ENVIRONMENT
– ILMANKOSTUTUSRATKAISUJA

ISO SERTIFIKAATIT
9001, 14001, 22000 HACCP
TAKAA TURVALLISEN JA
LAADUKKAAN TUOTTEEN

Perustietoutta

Korkeapainekostutus

Järjestelmä hyödyntää 50 bar painetta hajoittaakseen veden pieniksi pisaroiksi jotka haihtuvat nopasti ilmaan.

Pumpun tuottoa säädellään painelähetimen ohjaamalla taajuusmuuttajalla. Kun pumppu tuottaa vain sumutettavan veden, niin samalla veteen ei johdeta lisälämpöä vrt. sisäkierto. Näin vesi pysyy hygieenisenä. Se mikä paineistetaan se myös sumutetaan.

Pumppuasema voi ohjata max. 10 ohjausaluetta. Jokainen alue toimii itsenäisesti aluekohtaisen mittauksen ohjaamana. Kun aseteltu kosteus saavutetaan, niin sumutus lakkaa ja letkussa oleva paine puretaan välittömästi viemäriin. Näin saavutetaan tiputtamaton suuttimien toiminta.

Luotettava toiminta

Hyvin toimiva kostutusyksikkö on täysin huomaamaton – Tämä on tavoitteemme. Luotettava toiminta voidaan nähdä 3 tavalla:

 • Teknisesti
 • Energiataloudellisesti
 • Hygienisesti

Kaikki 3 näkökantaa kulkevat käsikädessä hyvin toimivassa kostutusjärjestelmässä. Koko laitteistoketjun alkaen veden suodatuksesta sumuttavaan suuttimeen tulee olla oikein suunniteltu.

Sumutetun veden haihtuminen

Toimiva kostutusjärjestelmä vaatii oikeat suuttimet ja sumutusyksiköt.

Puhallinmoottorilla varustetut kostutusyksiköt ovat HydroJet, HydroTrio ja HydroOne. Puhaltimen luoma ilmavirtaus auttaa vettä haihtumaan ilmaan ja samalla jakaa kosteutta laajemmalle alueelle. Erityyppiset sumtusyksiköt on suunniteltu toimimaan parhaiten vaihtelevissa olosuhteissa. Vaadittava sisäkorkeus huonetilassa on 2,5 m ylöspäin.

HydroFlex sumutussuutin runkoputkistossa on yksinkertainen ja kustannustehokas ratkaisu, kun vapaata korkeutta tilassa on riittävästi. Erityisen hyvin se soveltuu tiloihin joissa on paljon pölyä. Sumutuksen pulssituksella saadaan ko. ratkaisun toteusmahdollisuukksia parannettua myös matelemmisssa tiloissa.

Monipuolisuus

Kostutusjärjestelmämme on suunniteltu joustavasti muokattavaksi kulloiseenkin kohteeseen.

Airtec kostutus tarjoaa:

 • 10 alueen ohjauksen
 • turvallisuustoiminnot
 • täysin inverttiteriohjautun pumpun 1-100% tuottoalueella. Tuotot 4-600 l/h, 24-800 l/h ja 88-1.200 l/h.
 • useita eri kosteudensumutusyksiköitä
 • letkuliitokset pistoliittimin
 • Monipuoliset etäohjaus mahdollisuudet ja data-logger ominaisuudet

Järjestelmäämme on tarvittaessa helppo laajentaa. Joustavat muoviputket pistoliittimin on helppo kiinnittää ja asentaa kiinteistöihin. Jatkolaajennus mahdollisuudet on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Turvallisuus ja luotettavuus

Turvallinen toiminta on tavoitteemme. Ensimmäinen askel on huolellinen laitteiston suunnittelu ja sen sovittaminen asiakkaan tarpeisiin. Toimitettavat laitteistot testataan tehtaalla.

Huolimatta huolellisesta valmistusprosessista saatta komponentteihin tulla vikoja. Tätä silmällä pitäen on laitteisto varustettu useilla turvallisuus ominaisuuksilla.

 • ylä/ alakosteushälytys
 • virtausvahti tarkkailemaan vuotoja
 • pumpun lämpösuoja
 • letkustojen huuhtelutoiminto varmistaa hygienisyyden
 • tulovedenpaineen tarkkailu
 • mahdollisuus hälytykseen sähköpostiviestillä

Käänteisosmoosio (RO) vedenpuhdistus

Käänteisosmoosio (RO) on vedensuodatusprosessi, jossa vedestä poistetaan jopa 98% kiintoaineista ja aina 100% mahdollisista bakteereista ja viruksista.

Käänteisosmoosio suodatus tarkoittaa veden puristamista puoliläpäisevänkalvon läpi osmoottistapainetta suuremmalla paineella. Kyseisen suodatuskalvon läpäisee vain puhdas vesimolekyyli. Veteen liuonneet partikkelit jäävät kalvon “likaiselle” puolelle, josta tämä kontsentraatti johdetaan automaattisesti viemäriin.

Suodatuskalvon elinikä on pitkä ollen tyypillisesti 4-6 vuotta.

Vesihygienia

Bakteerien esiintyminen vedessä on normaalia.Vakavan sairastumisriskin voi aiheuttaa Legionella bakteeri, joten vettä pitää käsitellä oikein kun se käytetään ilmankostutukseen.

Käytettäessä hanavettä, tulee seuraavat asiat huomioida kostutuslaitteiston suunnittelussa:

 • Veden lämpötiloja välillä 20-50 °C tulee välttää
 • Veden paikallaan seisomista tulee välttää
 • Veden kiertonopeus tulee maksimoida
 • Veden ravintoainepitoisuudet tulee minimoida
 • laitteistoon käytetyt materiaalit tulee olla oikeita

Lisää tietoa vesihygieniasta ilmankostutuksessa

Optimaalinen ilmankosteus

Kosteudenhallinta vähentää tai poistaa 4 ongelmaa:

 • staattisensähkön muodostuminen
 • kuivumisesta johtuvan kutistuminen
 • liian lämmin työskentelytila
 • poistaa ilmasta pölyä

Ilmankostutuksella saavutetaan parempi laatuinen ilma, parannetaan tuottavuutta ja materiaalien ominaisuuksia kuten kestävyyttä, joustavuutta ja ulkonäköä.

Riippuen käyttävistä materiaaleista ja tuotantotekniikasta optimaalinen kosteustaso vaihtelee. Normaalisti ideaali ilmansuhteellinenkosteus on 40-50% Rh.

Laitteiston mitoitus

Hyvä toteutus perustuu oikeisiin lähtötietoihin. Tiedot rakennuksesta ja sen ilmanvaihdosta ovat oleellisia lähtotietoja laskettaessa kostutustarvetta.

Kapasiteettilaskenta perustuu IX-diagrammista saatuihin ilman kosteussisältöihin sekä tilan ilmanvaihtoon. Seuraavaksi valitaan pumppuasema ja oikeat kosteuden jakoyksiköt.

Tarvittavat tiedot:

 • lmanvaihtomäärä ilmastoinnissa ja mahdolliset prosessipoistot
 • mahdollinen LTO tekniikka tai sisäkiertoilmamäärä
 • tavoitekosteus tietyssä lämpötilassa
 • ohjaustapa toive

Energiankulutus

Säätämällä pumpun tuottoa ja kostutusyksiköiden toimintaa saavutetaan seuraavia etuja:

 • vähentää energian kulutustan
 • pidentää laitteiston elinikää
 • parantaa laitteiston hygieniatasoa

minimissään 0,0023 kWh energiankulutus tuotettua vesilitraa kohden tunnissa.

Download Kontakt