PRODUCTIVE ENVIRONMENT
– ILMANKOSTUTUSRATKAISUJA

ISO SERTIFIKAATIT
9001, 14001, 22000 HACCP
TAKAA TURVALLISEN JA
LAADUKKAAN TUOTTEEN

Toimialat

Painotuotteet ja pakkaukset

Kosteuden hallinta on tärkeää työskenneltäessa paperin, pahvin ja painotuotteiden kanssa. Materiaalissa tapahtuu muutoksia jos kosteutta ei kontrolloida.

Airtec sumutuskostutuksella voidaan elimonoida paperin kuivuminen, staattisensähkön muodostuminen ja pöly leijuminen ilmassa.
Samalla veden haihtuminen viilentää ja raikastaa ilmaa luoden miellyttävämmän työskentelyolosuhteen.

Kaikella edellä mainitulla on vaikutusta työtehokkuuteen ja painokoneiden toimivuuteen sekä tuotteen laatuun.

Katso referenssilistasta Airtec asiakkaat ja tutustu videoon korkeapainekostutuksesta painotalossa.

Mekaaninen puunjalostus

Oikea ja tasainen ilmankosteus on tärkeä puumateriaalin käyttäytymiselle. Kieroutuminen, halkeilu ja kutistuminen voidaan estää ilmankostutuksella.

Puu hygroskooppisena materiaalina tasaantuu ympäröivän ilman kosteuden mukaiseen tasapainokosteuteen. Talvella tuotantotilojen ilma on aina liian kuivaa ja siitä seuraa materiaalin kuivumisesta johtuvia mitta- ja laatuongemia.

Tuotteen laadun paraneminen, hukka kappaleiden väheneminen ja tuotannon nopeutuminen ovat ilmankostutuksella saavutettavia etuja.

Tutustu referessilistaamme puutuoteteollisuuden asiakkaista

Elektroniikka

Elektroniikkateollisuuden edut ilmankostutuksesta ovat staattisensähkön poisto ja ilman viilentäminen.

Staattisensähkön purkauksien estäminen parantaa tuotteiden laatua ja tehostaa tuotantoa. Kiusallisilta piileviltä vioilta vältytään.

Katso referenssilista asiakkaista

Muovi ja komposiitit

Vähentämällä staattisensähkön ilmiöitä, pölyä ja prosessilämpöä voidaan tuotteen laatua ja työskentelyolosuhteita parantaa. Huomattavaa on myös parantunut paloturvallisuus kipinöintiriskin pienennettyä vrt. staattinensähkö.

Alla muutamia referenssikohteita

 • Bella Boats Oy
 • Pyroll Oy
 • Baltic Yachts Ab
 • Joptek Composities Oy
 • Artekno Oy

Katso referenssilista asiakkaista

Elintarvike
teollisuus

Kosteushallinta parantaa elintarviketuotantoa ja hedelmien ja juuresten varastointiolosuhteita.

Kosteushallinnalla ennalta ehkäistään tuotteen laadun nopeaa heikkenemistä ja painohävikkiä. Pidempi säilyvyysaika yhdessä painohävikin minimoimisella on suoraa tuloa tuotteen myyjälle.

Lue lisää tuotteistamme

Pintakäsittely

Ilmanlaatu vaikuttaa pintakäsittelyn laatuun.

Ilman kosteushallinta stabiloi vuodenajoista johtuvan kosteustason vaihtelun. Yhden merkittävän muuttujan poistuminen helppottaa pintakäsittelyprosessia ja parantaa tuotteen laatua.

Virheetöntä tuotetta ja tehokasta tuotantoa ei voi saavuttaa hallitsematta myös kosteusolosuhteita.

Erityisen tärkeää kosteushallinta on vesiohenteisten pintäkäsittely materiaalien kanssa, ettei pinnan kuivuminen ala liian nopeasti.

Tutustu referenssikohteisiin

Julkisettilat

Museoiden ja gallerioiden arvokas esineistö ja kulissit tarvitsevat tasaisen ilmankosteuden. Me voimme taata tasaisen ja oikean kosteuden ympäri vuoden.

Airtec ilmankostutus estää kosteuselämisestä johtuvat vaurioitumiset.

Myös ilmassa leijuvaa pölyä voidaan vähentää ja samalla kuivuudesta johtuva staattinensähkö vähenee.

Sumutuskostutuksella voidaan tehdä myös efektejä ja korostuksia valojen kanssa.

Pölyn hallinta

Prosessin tuottama pöly tai materiaalin käsittelystä aiheutuvat pölyhaitat ovat merkittävä terveydellinen ongelma. Jos pölyn muodotumista ei voida estää, niin vesisumu saattaa olla ainoa mahdollisuus kohtuullisin kustannuksin poistaa pöly ilmasta. Sumuverho toteutetaan pölylähteen päälle ja sen ympärille, jolloin pölyn leviaminen ympäristöön estyy.

 • Outokumpu Oy, Kemin kaivos
 • Terrafame Oy
 • Kuhmo Oy
 • Versowood Oy
 • Sharpcell Oy
 • Suominen Kuitukankaat Oy
 • Finnlamelli Oy

Tekstiili ja nahka

Tekstiilikuitujen elastisuus ja vahvuus riippuu ilmankosteudesta. Pitämällä ilmankosteus oikeana saadaan myös staattisensähkön ongelma poistettua.

Tasapainokosteudessa tuotteen laatu paranee ja tuotantonopeus kasvaa.

Katso referenssilistamme

Terveellinen ilma

Ihmiselle oikea ja mielyttävä ilmankosteus työpaikoilla on välillä 40-60% Rh.

Ilmankostutus poistaa staattisen sähkön ongelmat. Samalla se estää limakalvojen kuivumista, vähentää silmä- ja keuhko-ongelmia sekä ihon kuivumista.
Kaikella tällä on merkittävä vaikutus työtehoon ja viihtyvyyteen.

Jos työpisteessä on liian kuuma, niin jäähdytyskostutus on mahdollisesti kustannustehokkain ratkaisu ongelman poistamiseksi.

Olemme toteuttaneet lukuisia jäähdytyskostutusratkaisuja teollisuuteen Suomessa.

Download Kontakt